Hotline: 0353 87 2727
Số 08 Đường 14, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Kinh doanh: sales@vietsol.net - Hỗ trợ: support@vietsol.net

Thông báo v/v đăng ký tên miền cấp 3: 1,2 ký tự .vn và áp dụng biểu phí mới

Kính gửi: Quý Khách hàng

1. CHỦ TRƯƠNG ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN 1, 2 KÝ TỰ CỦA VNNIC

Thực hiện chủ trương tiếp tục thúc đẩy phát triển tên miền .VN trong xu hướng phát triển Internet hiện nay Trung tâm Internet Việt Nam đã bổ sung thêm một tài nguyên mới của Interret: Tên miền cấp 3: 1, 2 ký tự .VN.

Công ty THHH TMDT Viet Solution xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng để Quý khách hàng biết có thời gian chuẩn bị trước cho việc này.

Căn cứ vào Thông tư số 189/2010/TT-BTC quy định mức thu mới đối tên miền cấp 3: 1, 2 ký tư:

Biểu phí áp dụng cho các tên miền cấp 3 có 1, 2 ký tự như sau:

1

Đăng ký tên miền: com.vn, net.vn, biz.vn01 tên350.000 VNĐ
Duy trì tên miền com.vn, net.vn, biz.vn01 tên/năm350.000 VNĐ

2

Đăng ký tên miền các loại đuôi:Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn

và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)

01 tên200.000 VNĐ
Duy trì tên miền 01 năm các loại đuôi:Edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn

và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn)

01 tên/năm200.000 VNĐ

3

Đăng ký tên miền: name.vn01 tên30.000 VNĐ
Duy trì tên miền: name.vn01 tên/năm30.000 VNĐ

 

Ví dụ: Google có thể đăng ký tên miền: G.COM.VN ; Công ty HP có thể đăng ký: HP.COM.VN

Đây là tên miền quý và hiếm của nhất của tài nguyên tên miền quốc gia Việt Nam. Hình thức cấp phát trên nguyên tắc đăng ký trước cấp phát trước của VNNIC.

Ghi chú:

- Giải nghĩa (1) : Tên miền cấp 3 1 ký tự: là tên miền cấp 3 được lập nên từ một trong 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số tự nhiên từ 0-9. Vì dụ : 3.com.vn, 3.net.vn

- Giải nghĩa (2) : Tên miền cấp 3 2 ký tự: là tên miền cấp 3 được lập nên từ hai trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số tự nhiên từ 0-9. Vì dụ : 3s.com.vn, 3s.net.vn

2. ÁP DỤNG BIỂU PHÍ MỚI CHO TÊN MIỀN .VN

Kể từ ngày 10/01/2011, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo chính thức cấp phát ra cộng đồng tên miền cấp 3 “.vn” có 1 hoặc 2 ký tự, đồng thời áp dụng theo biểu phí mới theo quy định tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC.

Để chuẩn bị, VNNIC sẽ đóng toàn bộ hệ thống tiếp nhận đăng ký tên miền để thực hiện nâng cấp chương trình từ 14h00 ngày 08/01/2011 và mở lại bắt đầu từ thời điểm 09h00 ngày 10/01/2011.

3. THỦ TỤC CHUẨN BỊ CHO VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN CẤP 3: 1,2 KÝ TỰ

Quý khách hàng dự kiến tên miền cần đăng ký để tính ra số tiền cần đặt cọc với Viet Solution. Hai bên sẽ ký một biên bản thỏa thuận về việc đặt cọc và đăng ký tên miền theo quy định ai đăng ký trước được cấp phát trước. Yêu cầu:

1. Bản khai đăng ký tên miền.

2. CMND (cá nhân).

3. GPKD: tổ chức, công ty.

4. THỜI GIAN:

Thời gian cấp phát: 10/01/2011

Trân trọng thông báo.